دو-پروژه-برگزیده-بهره-ور-فولاد-خراسان-معرفی-شدند
دو پروژه مجتمع فولاد خراسان شامل بهینه سازی فرآیند تولید در کوره های احیایی و بومی سازی، طراحی و ساخت قفسه کارتریج استندهای نهایی خط نورد، به عنوان پروژه های برگزیده بهره ور در ششمین جشنواره جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی معرفی شدند. به گزارش  چیلان ، دو پروژه فولاد خراسان که در جشنواره جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی، به عنوان طرح های برتر انتخاب شدند که شامل موارد ذیل می باشند:۱- بهینه سازی فرآیند تولید در کوره های احیایی۲-بومی سازی، طراحی و ساخت قفسه کارتریج استندهای نهایی خط نوردمعاون برنامه ریزی و فناوری فولاد خراسان پروژه های فوق را خروجی یک نظام برگرفته از کار تیمی مهندسین و کارکنان فولاد خراسان با رویکرد کایزن دانست.بهروز اسماعیلی گفت: از این نظام که سابقه ده ساله در فولاد خراسان دارد در ۵ سال اخیر هر سال یک پروژه بهبود بهره وری در سطح صنایع معدنی برگزیده شده که برخی از آنها برای اولین بار در صنعت فولاد اجرا شده است که برای ثبت معنوی آنها در مراجع رسمی کشور اقدام خواهد شد.