رابطه-تنگاتنگ-دولت-و-بخش-خصوصی-برای-رونق-تولید-و-مقابله-با-ت
کشور از طریق بخش تولید است که می‌تواند بسیاری از مشکلات خود را حل کند. مهندس عزیز قنواتی، مدیرعامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در گفت و گو با  چیلان  اظهار داشت: نامگذاری امسال به سال رونق تولید و توجه به امر تولید از سوی رهبر معظم انقلاب در این مقطع زمانی بسیار بجا و به‌موقع بود، چراکه کشور از طریق بخش تولید است که می‌تواند بسیاری از مشکلات خود را حل کند. رونق تولید به نوبه خود می‌تواند به رفع بیکاری، افزایش درآمد ملی و مقابله با تحریم‌ها کمک موثری کند. وی افزود: امروز همه می‌دانند که امریکا با حربه اقتصادی به جنگ جهان رفته و با اعمال تعرفه‌های بالا در حقیقت تولید را هدف خود قرار داده است. از این‌رو تولید مقوله بسیار مهمی به‌شمار می‌رود و بسیاری از کشورها می‌توانند از طریق تولید، قدرت چانه‌زنی، تعامل و مذاکره با یکدیگر داشته باشند.مدیرعامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان توضیح داد: عمده رونق‌بخشی در زمینه تولید، بستگی به سیاست‌های دولت و زیرساخت های لازم آن دارد. از این‌رو با توجه به شرایط پیش‌آمده در زمینه تحریم‌ها، دولت باید بیش از هر زمان دیگری از تولید حمایت به عمل آورد چراکه چرخ تولید بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده کند شده است و در این شرایط دولت باید بیش از پیش در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد و رابطه تنگاتنگی با این بخش برقرار کند و در این زمینه اگر لازم شد به تولیدکنندگان تسهیلات کم‌بهره اعطا نموده یا با استفاده از امکانات داخلی طرح‌های نیمه‌تمام آنها را به اتمام برساند. وی تأکید کرد: بنابراین اگر در داخل کشور تولید رونق نگیرد، پیامدهای آن گریبانگیر کل کشور خواهد شد.این مدیر فولادی در ادامه گفت: رابطه تنگاتنگ دولت با بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در راستای رونق‌بخشی به تولید به‌شمار می‌رود بنابراین اگر دولت قرار است تسهیلاتی برای تولید درنظر بگیرد باید آن را هدفمند اختصاص بدهد. از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار واحدهای تولیدی را دارد، باید به واحدهایی که ایده و برنامه‌ای برای افزایش میزان تولید خود دارند، کمک کند و تسهیلات خاصی به تولیدکنندگان ارائه دهد.قنواتی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است از این‌رو برای اینکه تولید رونق بگیرد، دولت باید تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان درنظر بگیرد. برخی از واحدها نیز همچنان گرفتار تسهیلات قبلی هستند که دولت باید در این زمینه چه به شکل ریالی و چه ارزی، استمهال بلندمدتی را برای این واحدها درنظر بگیرد تا زمانی که تولید رونق بگیرد.