راهی-جز-صادرات-محصول-نهایی-و-با-ارزش-افزوده-بالاتر-نداریم
اگر صادرات به طور کامل متوقف شود نزدیک به ۱۰ میلیون تن مازاد فولاد در کشور ایجاد خواهد شد که بایستی از طریق تبدیل به کالای دیگر با ارزش افزوده بالاتر و محصول نهایی دیگر راهکار صادرات آن پیدا شود. عزیز قنواتی، مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در گفت و گو با  چیلان  گفت: قیمت فولاد ایران هنوز هم از قیمت های جهانی پایین تر است بنابراین با توجه به افزایش هزینه های صورت گرفته، بهای تمام شده تولید فولاد به سقف رسیده و کاهش قیمت های فولاد داخلی بعید به نظر می رسد. قنواتی افزود: تولید با توجه به نیاز داخلی شاهد مازاد است لذا اگر قانون عرضه و تقاضا حاکم شود، واحدهایی که نیازمند نقدینگی هستند مجبور به تولید و فروش تا سطح نقطه سر به سر و بعضا کمتر از آن و با مقداری زیان به منظور جبران هزینه های ثابت خود هستند. بنابراین راهی جز این وجود ندارد که با پروژه های داخلی از سوی دولت فعال شود و یا بسته های حمایتی نخلیر استمهال به واحدهای دارای بدهی بانکی و ارزی داده شود.  وی ادامه داد: از این رو باید به کمک دولت و بخش خصوصی و با همکاری انجمن های مربوطه و تولید کنندگان به ویژه واحدهای صادرات محور، بسته ای متناسب با تحریم جدید تنظیم گردد. توجه داشته باشیم که اگر صادرات به طور کامل متوقف شود نزدیک به ۱۰ میلیون تن مازاد فولاد در کشور ایجاد خواهد شد که بایستی از طریق تبدیل به کالای دیگر با ارزش افزوده بالاتر و محصول نهایی دیگر راهکار صادرات آن پیدا شود.