پایگاه خبری فولاد ایران - آخرین گزارشات انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که تولید فولاد 66 کشوری که به این انجمن گزارش داده اند در ماه گذشته میلادی 4 درصد رشد داشته 162.74 میلیون تن ثبت شد. در مقایسه با ماه می سال قبل نیز رشد 5.4 درصدی مشاهده شد. در 5 ماه نخست سال نیز تولید جهانی فولاد 764.07 میلیون تن بوده که رشدی 5 درصدی نسبت به سال قبل داشت.

به گزارش فولاد ایران،  در این بین تولید فولاد چین ماه می رشد 5 درصدی ماهانه  داشته و 89.09 میلیون تن ثبت شد. میزان تولید چین در 5 ماه نخست سال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد بالا رفته 404.87 میلیون تن شد.

تولید فولاد هند ماه می 5 درصد نسبت به آوریل بالا رفته و 9.19 میلیون تن ثبت شد و تولید 5 ماه نخست هند یک درصد رشد سالانه داشته 45.31 میلیون تن شد.

تولید فولاد ژاپن نیز در ماه می ثبات نسبی داشته 8.67 میلیون تن بود. ولی تولید 5 ماهه آن 4.3 درصد رشد سالانه داشته 42.29 میلیون تن شد.

همچنین میزان تولید فولاد امریکا در ماه گذشته میلادی 3 درصد رشد داشته 7.65 میلیون تن شد و تولید 5 ماه نخست سال 2019 این کشور نیز 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفته 37.16 میلیون تن شد.

منبع: steel mint

ترجمه: م. تابان شمال

موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق