پایگاه خبری فولاد ایران - ماه گذشته میلادی تولید فولاد خام 64 کشوری که به انجمن جهانی فولاد گزارش می دهند 156.7 میلیون تن ثبت شد که 1.7 درصد نسبت به جولای 2018 رشد داشت. تولید چین 85.2 میلیون تن بود که 5 درصد بهبود سالانه داشت. همچنین هند 9.2 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که رشد 1.7 درصدی در مقایسه با سال قبل داشت. طبق این آمار تولید فولاد خام ایران نیز ماه گذشته 11.1 درصد رشد سالانه داشته 2.2 میلیون تن ثبت شد.

به گزارش فولاد ایران،  از طرفی تولید ژاپن 0.4 درصد افت داشته 8.4 میلیون تن و تولید کره جنوبی با 2.1 درصد کاهش 6 میلیون تن ثبت شد.

منبع: Steel guru

ترجمه: م. تابان شمال

موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی