پایگاه خبری فولاد ایران - قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی سی آی اس از 360 تا 375 دلار به 375 تا 385 دلار هر تن فوب افزایش یافته است. صادرکننده های سی آی اس از بازار منطقه منا عقب نشسته اند و منتظر درخواست های خرید قطعی تری هستند. قیمت مورد نظر عرضه کننده های روس در این منطقه 390 تا 400 دلار هر تن فوب است و خریداران بالاتر از 385 دلار درخواست نداده اند.

به گزارش فولاد ایران،  در ترکیه نیز قیمت پیشنهادی تا 390 دلار هر تن فوب است و آخرین معامله در 375 دلار هر تن فوب نهایی شد.

در کل افزایش قیمت، تقاضا را ضعیف تر از قبل کرده است.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال