در یک هفته اخیر قیمت میلگرد و مفتول در بازار داخلی ترکیه تحت تاثیر افت ارزش لیر نسبت به دلار صعودی بوده است.

میلگرد در بازار ترکیه ۵۳۵ تا ۵۴۱ دلار در هر تن درب کارخانه دادوستد می شود در حالی که هفته قبل ۵۲۸ دلار بود.

معمولا قیمت مقاطع در بازار داخلی ترکیه با تغییر نرخ ارز تغییر می کند چراکه کارخانه ها مواد اولیه خود را اغلب به نرخ دلار خریداری می کنند. همچنین میلگرد صادراتی ترکیه در ثبات بوده و در محدوده ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار فوب ثبت شده است.

انتهای پیام