فولاد هرمزگان در سال 97 توانسته عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان دهد و به راستی باید به مدیران این شرکت فولادی و همچنین به سهامدار عمده آن یعنی فولاد مبارکه دست مریزاد گفت که به درستی و با موقیعیت سنجی درست توانستند این شرکت را به چنین سطحی از بهره وری ارتقا دهند. به گزارش  چیلان ، سید عبدالحمید بحرینی مدیر برنامه ریزی و مدیریت مالی فولاد هرمزگان جنوب  با بیان اینکه این شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ موفق شده سود انباشته ۱۵۴۰.۳ میلیارد تومانی را محقق کرده، گفت: «هرمز» به ازای هر سهم ۱۱۰۶ ریال سود شناسایی کرده است. بحرینی ادامه داد: فولاد هرمزگان جنوب ۱۱۰۶ ریال سود به ازای هر سهم در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ محقق کرده که رشد ۳۳۹ درصدی را نسبت به دوره مشابه قبلی نشان می دهد و بر این اساس سود هر سهم «هرمز» در دوره مشابه قبلی تنها ۲۵۲ ریال بوده است. وی افزود: درآمدهای عملیاتی «هرمز» طی سال مالی گذشته با رشد ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی همراه بوده و از ۲۷۴۸.۷ میلیارد تومان به رقم ۳۷۲۶ میلیارد تومان رسیده است. بحرینی تصریح کرد: سود ناخالص رشد ۱۰۴ درصدی داشته و از رقم ۴۸۸.۳ میلیارد تومان به ۹۹۳.۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در نتیجه سود عملیاتی با رشد ۳۱۵ درصدی از ۴۵۱.۳ میلیارد تومان به ۱۸۷۲.۴ میلیارد تومان افزایش یافته و سود خالص نیز با رشد ۳۳۹ درصدی از ۳۷۷.۸ میلیارد تومان به ۱۶۵۹.۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات ترازنامه ای منتشر شد، دارایی های جاری «هرمز» با رشد ۱۵۵ درصدی از ۱۵۰۲ میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۶ به ۳۸۳۶.۶ میلیارد تومان در دوره مالی منتهی به اسفند سال ۹۷ افزایش یافته ، خاطر نشان کرد: طی همین دوره دارایی های غیر جاری کاهش ۳ درصدی داشته و از ۱۱۰۴.۴ میلیارد تومان به ۱.۷۱.۲ میلیارد تومان رسیده است. بحرینی با اشاره به وضعیت دارایی ها نیز گفت: در مجموع دارایی ها با رشد ۸۸ درصدی مبلغ ۴۹۰۷.۹ میلیارد تومان گزارش شده و در مقابل مجموع بدهی ها با افزایش ۶۰ درصدی ۱۷۷۳.۸ میلیارد تومان گزارش شده است بنابراین نسبت جاری این شرکت در وضعیت بسیار مناسبی به سر برده و حکایت از توانمندی عالی این شرکت در عمل به تعهدات خود دارد.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق