انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در دوره چهار ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار منتشرشده، مجموع تولید فولاد کشور با رشد ۹ درصدی نسبت به دوره چهار ماهه نخست سال گذشته به ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار تن رسیده است.
طبق آمارهای انجمن فولاد، تولید فولاد میانی کشور در دوره چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار تن بوده است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، ۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تن و سهم اسلب، ۳ میلیون و ۹۲۱ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸ درصدی و تولید اسلب، رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

آمار تولید محصولات فولادی
در چهار ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۵ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در چهار ماه نخست امسال، ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار تن بوده است.
تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۱۱ درصدی نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته، به ۳ میلیون و ۶۹۷ هزار تن رسیده است. از میان مقاطع طویل فولادی، تولید میلگرد و تیرآهن رشد ۱۲ درصدی و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع، کاهش ۳ درصدی را تجربه کرده است.
میزان تولید ورق گرم در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد رشد داشته و به ۳ میلیون و ۵۱ هزار تن رسیده است است. تولید ورق سرد با رشد ۴ درصدی به ۹۰۴ هزار تن و تولید ورق پوششدار با کاهش ۱۲ درصدی به ۴۷۰ هزار تن رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۱ درصدی به ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تن رسیده است.

رشد تولید آهن اسفنجی بیش از رشد تولید فولاد میانی
تولید آهن اسفنجی در دوره چهار ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۰ میلیون و ۵۸۱ هزار تن رسیده است. رشد تولید آهن اسفنجی در چهار ماهه ماه نخست امسال بیش از رشد تولید فولاد میانی بوده است که این نکته امیدوارکننده‌ای است. سال گذشته، زنجیره فولاد با مشکل کمبود آهن اسفنجی روبرو بود.