رقابت-منفی-در-فولاد-ممنوع-شرایط-مطلوب-در-سرمایه-گذاری-ورق
با تکیه بر مطالعات به روزدر حال انجام کشور، سرمایه گذاری ها به موضوعات جدید هدایت شود. در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری در ورق های آلیاژی و زنگ نزن مطلوب است چراکه سالانه بالای 200 هزار تن از محصولات تخت خاص به کشور وارد می شود. همچنین علیرغم تقاضای قابل توجه برای لوله های بدون درز هنوزسرمایه گذاری همه جانبه ای در این حوزه صورت نگرفته است. مهندس علیرضا چایچی، مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران در گفت و گو با  چیلان  گفت: در دنیا نسبت تولید فولاد آلیاژی به فولاد میانی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد است و در کشورهای پیشرفته این عدد به ۲۰ درصد هم می رسد. برای کشوری نظیر ایران این عدد در حدود ۳ درصد است.وی افزود: این نسبت، شاخصی برای صنعتی بودن کشورها است و نشان می دهد ایران جای کار زیادی برای پیشرفت در این بخش دارد اما این بدان معنی نیست که شرکت ها و سرمایه گذاران بیایند در همان حوزه هایی که تولید در حال انجام است مجددا سرمایه گذاری کنند. بلکه بایستی به منظور جلوگیری از ایجاد رقابت منفی، به تولید محصولات جدیدبپردازند.چایچی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری در ورق آلیاژی و زنگ نزن مطلوب است چراکه سالانه وارداتی بالای ۲۰۰ هزار تن فولاد به کشور صورت می گیرد. همچنین علیرغم تقاضای زیاد برای لوله های بدون درز به دلیل اینکه کشور ما خود دارای ذخایر نفت و گاز بالا می باشد لیکن سرمایه گذاری شایانی برای تولید قابل توجه این لوله ها در این حوزه صورت نگرفته است.مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران اظهار داشت: بهتر آن است که سرمایه گذاری های جدید براساس مطالعات به روز به بخش های جدید هدایت شود.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق