پایگاه خبری فولاد ایران –

فولاد خوزستان #فخوز این هفته یک مزایده 30 هزارتنی #بیلت برای تحویل ماه می (2 ماه دیگر) برگزار کرده که نتیجه آن یک قیمت فوق العاده مطلوب 350$ است و باعث شده تا شاخص قیمت فولاد صادراتی ایران از محدوده 325$-330$ هفته قبل به 330$-340$ ارتقا یابد!👌

👈قیمت 350$ سطح بالای قیمت بازار بوده و مشتری آن "احتمالا" در حوزه GCC است، زیرا هزینه حمل به آن ناحیه =15$ بوده (365$ بنادر GCC) که از 375$ تحویلی کشورهای CIS پایینتر است! البته ماه رمضان نزدیک است و تقاضای ناحیه خاورمیانه محدود خواهد بود و لذا برای قیمتهای بالاتر، بایستی تا اوایل خرداد ماه صبور باشیم!

در ضمن #چین بعنوان یک مشتری بزرگ بعد از عبور از #کرونا این هفته وارد بازار جهانی شده و محموله هایی از #روسیه با قیمت 365$ تحویل بنادر چین خریداری کرده که در آینده نزدیک فرصت مطلوب برای صادرات ایران در محدوده 335$ فوب ایجاد خواهد کرد.

کامودیتی