پایگاه خبری فولاد ایران –🔺دوره ای که کشورهای حاشیه خلیج فارس و صندوق‌های ثروت آنها ماشینهای پولسازی بودند که می توانستند بهای هر گونه سرمایه ای را در هر قاره ای پرداخت کنند رو به پایان است و ذخایر ثروت ملی این کشورها با این قیمت پایین نفت به سرعت تمام می‌شود.🔺حتی در بدترین شرایط که قیمت نفت به 10 دلار در هر بشکه برسد و کل صنعت نفت جهان ضرر کند، تولیدکنندگان خلیج فارس همچنان سوددهی خود را خواهند داشت. مشکل مربوط به اقتصاد آنها می‌شود. این کشورها به قیمت بالاتری از نفت برای متعادل کردن بودجه خود و حمایت از ارزهای مرتبط با دلار دارند.بانک‌های مرکزی این کشورها و صندوق‌های ثروت حکومتی آنها ذخایر بالایی برای رد کردن چنین بحرانی دارند و حتی می‌توانند خطر بلند مدت کاهش تقاضا را هم تحمل کنند ولی این ذخایر با این قیمت پایین نفت به سرعت تمام می‌شوند.🔺گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در این چهار سال، سرمایه های خالص مالی این شش پادشاهی خلیج فارس حدود نیم تریلیون دلار سقوط کرده و به دو تریلیون دلار رسیده است. اگر تا 2040 به اوج تقاضای نفت نرسیم، این ذخایر باقی مانده هم تا 2034 پایان می یابد. نفت 20 دلار در هر بشکه سرعت خالی شدن این ذخایر را سریع تر می کند و تا 2027 آن را به صفر می رساند.🔺 با قیمت نفت بین 50 تا 55 دلار در هر بشکه، ذخایر بین المللی عربستان آنقدر پایین می‌آید که تا 2024 فقط  پنج ماه واردات را پوشش می دهد. این دورنما برای عربستان بسیار هشدار دهنده است و با قیمت فعلی نفت بسیار خوشبینانه به نظر می رسد.منبع: تسنیم