در دی ماه سال جاری ۲.۹۶ میلیارد دلار صادرات و ۳.۸۳ میلیارد دلار واردات گزارش شده است.

 

 

پایگاه خبری فولاد ایران - صادرات ۱۰ ماهه کشور ۲۸ میلیارد دلار بوده است که نسبت به ارزش صادرات مدت مشابه سال قبل افت ۲۱٪ را داشته و واردات ۱۰ ماهه کشور نیز ۳۰.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۵٪ را ثبت کرده است.

کل تجارت خارجی ۱۰ ماهه کشور ۵۸.۷ میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۱۸٪ را داشته است. کل کسری تراز تجاری ۱۰ ماهه سال جاری ۲.۵ میلیارد دلار است و در مدت مشابه سال قبل ۵۶۷ میلیون دلار بود.

👈کسری تراز تجاری و تداوم آن محرک قیمت ارز می باشد. کشور در دریافت وجوه همین اندک صادرات نیز با مشکل مواجه است، لذا کاهش عرضه ارز در مقابل نیاز به واردات و تقاضا با تداوم کسری تراز تجاری تشدید می شود

مجمع فعالان اقتصادی

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق