پایگاه خبری فولاد ایران - از زمان شیوع ویروس کرونا به تدریج بسیاری از کارخانه‌های چین رو به تعطیلی رفتند و به دنبال آن این کشور با سقوط ناگهانی این بخش در وضعیت نامساعدی قرار دارد.

بخش تولید چین در ماه فوریه با سقوط چشمگیری روبرو شد زیرا بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند.

طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط دفتر ملی آمار شاخص مدیران خرید چین PMI مقیاسی که برای اندازه‌گیری فعالیت کارخانه‌ها در سراسر کشور استفاده می‌شود با نشان دادن سقوط ناگهانی و چشمگیر که به ۳۵.۷ درصد رسیده حاکی از انقباضی عمیق در این بخش است.

در حالی که تاثیر شیوع این بیماری، قطعا تا ماه مارس ادامه خواهد داشت NBSC با سعی در انتشار خوش‌بینی در رسانه خود اعلام کرد که از ۲۵ فوریه ۷۸.۹ درصد از بنگاه‌های مورد بررسی از طریق مدیران خرید خود به کار بازگشته‌اند.

گفتنی است که شاخصPMI به عنوان یک معیار بسیار مهم برای اساس اقتصاد چین به شمار می‌رود.با توجه به وضعیت چین به عنوان قطب تولیدی جهان به صورت بین‌المللی برای سنجش سلامت کلی اقتصاد این کشور دنبال می‌شود.

بلومبرگ فارسی✔️