دکتر غریب پور معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از مجتمع فولاد خراسان و نشست با مدیرعامل و معاونان این شرکت با بیان این که شرکت های موفق، به جای «سوددهی» بر «سودآوری» تمرکز دارند گفت: نگاه سهامداران مجتمع فولاد خراسان از این حیث در خور قدردانی است، چرا که به جای دریافت سود کوتاه مدت، به سرمایه گذاری و ایجاد منفعت بلندمدت و پایداری اقتصادی و اجتماعی فکر کرده اند و نگاه توسعه گرا هم همین «انباشت» سود را به جای «دریافت» سود ایجاب می کند.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق