شمش-آلومینیوم-فایرا-با-۸-درصد-افت-قیمت،-صدرنشین-شد-مس-کاتد-فملی-رقابت-نشد

«شمش ۱۰۰۰P- ۹۹.۸» شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) امروز به میزان حدودی ۳۹ میلیارد تومان پرارزشترین محصول تالار صنعتی بود که نسبت به معامله قبلی خود با ۸ درصد کاهش قیمت رو به رو شد.

اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه چهار هزار و 100 تن مس مفتول، سه هزار تن مس کاتد، 20 هزار تن مس کم عیار، سه هزار و 234 تن سبد تیرآهن، یک هزار و 408 تن سبد میلگرد و سه هزار و 500 تن شمش هزار پوندی آلومینیوم بود. در برابر این میزان عرضه، حجم معاملات این تالار حدود 10 هزار تن بود و 115 میلیارد تومان ارزش داشت.

پرارزشترین معاملات به «شمش 1000P- 99.8» شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) به میزان حدودی 39 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با 3.6 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی 19 هزار و 557 تومان در حجم 2000 تن معامله شد. این محصول نسبت به معامله قبلی خود در 25 آذر، حدود 8 درصد کاهش قیمت داشت.  

امروز «مس کاتد» شرکت‌ ملی صنایع مس ایران نیز به ارزش 22.4 میلیون تومان فروخته شد. این محصول در این روز با قیمت پایه کیلویی 53 هزار و 394 تومان در حجم 420 تن به طور نقدی فروخته شد. این محصول نسبت به معامله قبلی خود در 25 آذر، حدود 6 درصد کاهش قیمت داشت. 

کمترین ارزش معاملات این تالار نیز به «می کم عیار سرباره G» همان شرکت به ارزش حدود 93 میلیون تومان تعلق داشت. این محصول امروز با قیمت پایه کیلویی 93 تومان در حجم 1000 تن فروخته شد. 

سبد تیرآهن مخلوط شرکت «ذوب آهن اصفهان» نیز امروز با حدود 10.7 میلیارد تومان جزو پرمعامله ترین معاملات امروز تالار صنعتی بود. این محصول با 22 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی 3319 تومان در حجم 3234 تن معامله شد. این محصول نسبت به معامله قبلی خود در 17 آبان، 6.3 درصد افت قیمت داشت.  

گفتنی است، طی امروز مس مفتول شرکت‌های «صنایع تولیدی دنیای مس کاشان» و «گروه صنایع کابلسازی افق البرز» نیز در این تالار عرضه شدند اما مورد معامله قرار نگرفتند.