صفر-تا-صد-احداث-واحدهای-نورد-در-داخل-کشور-قابل-اجرا-است
به اعتقاد من راه اندازی واحدهای کوچک و با سرمایه های شخصی و با تکیه بر بومی سازی داخلی، عملکرد بهتری از واحدهای بزرگ مقیاس با اتلاف هزینه های گزاف وارداتی دارند. مصطفی عبدالهی، مدیرعامل نورد فولاد تهران به  چیلان  گفت: بومی سازی در بخش نورد شامل تبدیل کارخانه های سنتی به واحدهای اتوماتیک می باشد که صفر تا صد البته غیر از موتورها و گیربکس ها توسط کارخانجات انجام شده است.وی ادامه داد: به اعتقاد من راه اندازی واحدهای کوچک در مقیاس های کوچک و با سرمایه های شخصی و با تکیه بر بومی سازی داخلی، عملکرد بهتری از واحدهای بزرگ مقیاس با اتلاف هزینه های گزاف وارداتی دارند.مدیرعامل نورد فولاد تهران با بیان اینکه در همین راستا کمکی که فولادسازان می توانند به تامین کنندگان داشته باشند، اعتماد و اطمینان به آنان است گفت: فولادسازان باید به این واحدها، اعتماد کنند و آنان را قبول داشته باشند تا تامین کنندگان قادر به پیاده سازی و عملیاتی کردن تکنولوژی از صفر تا صد بوده و کیفیت محصولات تولیدی آنان نیز قابل قبول باشد. این شرایط نه تنها به نفع تامین کنندگان است بلکه به نفع فولادسازان با نرخ های فعلی ارز نیز می باشد.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق