ضرورت-برخورد-با-سد-معبر-ساختمانی

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برخورد با سد معبر ساختمانی تذکر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، زهرا نژادبهرام در تذکری که توسط رئیس شورای شهر قرائت شد، گفت: بیشترین مطالبه شهروندان تهرانی از مدیریت شهری مساله رفع سد معبر چه از نوع صنفی و چه مصالح ساختمانی است اما اقدامات انجام شده توسط مدیران مناطق و شرکت شهربان و حریم‌بان به عنوان نهاد متولی نشان میدهد که در بحث سد معبر، تمرکز بر روی سد معبر صنفی و بساط گستران است این در حالی است که با توجه به اینکه عرض پیاده روهای شهر تهران به ندرت از ۱.۵ متر تجاوز میکند مساله سد معبر ساختمانی به عامل نارضایتی مهم در مناطق ۲۲ گانه پایتخت علی الخصوص در پهنه های فرسوده و ناپایدار کلانشهر که با معابر باریک و حجم بالای تراکم سکونت تبدیل شده و مشاهده پدیده هایی چون تجاوز به عرض گذر حصار کارگاهی، تجاوز به عرض گذر داربست ومصالح ساختمانی، دپوی میلگرد و... به بخشی از سیمای روزانه در پیاده روهای شهر مبدل شده است.

بر اساس این تذکر «ضوابط و مقررات مرتبط در این باره در برگیرنده بخشنامه های ۸۱۱/۷۳۰۱۳۱۷۷ مورخ ۷۳/۶/۳۱ ، شماره ۹۷۳۷۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۵ و شماره ۱۲۸۶۶/۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ضوابط مقررات ملی ساختمانی میباشد که مقرر کرده ، املاک واقع در محورهای اصلی و همچنین شمال کلیه معابر فرعی، بعد از اتمام سقف طبقه اول، نگهداری مواد و مصالح و نخاله های ساختمانی در پیاده رو مجاز نبوده و میبایست به داخل محدوده ملک انتقال یابد. در خصوص املاک واقع در جنوب محورهای فرعی می بایست بعد از اجرای سقف طبقه آخر(درصورتیکه تردد عابرین پیاده و وسائل نقلیه مختل نشود و رعایت کامل ضوابط پوشش موقت و حصار کارگاهی صورت گیرد) مواد و مصالح و نخاله های ساختمانی به داخل محدوده ملک انتقال یابد.

همچنین مالک مکلف شده است در صورتیکه ملک در مرحله گودبرداری یا اجرای سقف اول باشد ، بایستی آهن آلات با گونی محصور گردد تا از خطرات احتمالی گذر عابرین و رانندگان جلوگیری نمایند. در خصوص عقب نشینی حصار کارگاهی، املاک جنوبی بعد از اتمام سقف آخر موظف به عقب نشینی و آزادسازی گذر عمومی می باشند، املاک شمالی نیز پس از اجرای سقف اول موظف به آزادسازی کامل سطح اشغال شده گذر عمومی هستند.

طبق بند ۱۲-۲-۲-۴ و ۱۲-۲-۲-۶ مقررات ملی ساختمان مکلف نموده، در صورتی که راه عبور عمومی محدود یا مسدود شده باشد، باید راه عبور موقت در محل مناسبی که به تایید مراجع ذیربط برسد ایجاد گردد و بیرون زدگی هریک از اجزا سازه های موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از محدوده بنای در دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت فاصله عمودی بیرون زدگی.

نهایتا بررسی ها نشان میدهد با توجه به گستردگی سدمعابر ساختمانی، ضروریست نوع نگاه و اولویت برخورد در خصوص سد معبر در برگیرنده توامان سدمعبر صنفی و ساختمانی باشد. ساختار اداری-اجرایی مواجه با پدیده سدمعبر ساختمانی به منظور اجتناب از تداخل وظایف شرکت شهربان-حریم بان و ادارات شهرسازی ناحیه بازنگری صورت گیرد. نظارت دقیق تری بر نحوه اجرای مقررات و بخشنامه های مرتبط با سدمعبر ساختمانی صورت پذیرد و نهایتا برای تسهیل تردد شهروندان و در جهت گام برداشتن به سمت انسان مداری، در صورت ایجاد محدودیت بر روی معبر عمومی، راه عبور موقت در محل مناسبی که به تایید مراجع ذیربط در عرصه های عمومی شهر انجام پذیرد».

سد معبرهای قانونی شهرداری!

نژادبهرام در تذکر دیگری هم اعلام کرد: برپایی سازه های ناکارآمد، سست و بی کیفیت از سوی شهرداری تهران در مناطق ۶، ۱۱، ۳ در عرض پیاده روهای مقابل پارک ملت، پارک ساعی و جنوب میدان انقلاب به منظور ایجاد بازارهای محدود، چهره شهر را مخدوش و رویکرد انتظام بخشیدن به شورا را با چالش همراه کرده است.

وی افزود: شهرداری که با ایجاد سد معبر قانونی فضای دو گانه ای را برای رسیدگی به مسائل مربوط به سد معبر که از حقوق شهروندان است، ایجاد کرده است. همچنین نازیبایی، بی کیفیتی و تعارض با قانون و مصوبات، نتیجه اقدام شهرداری در مناطق ذکر شده است.

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق