پایگاه خبری فولاد ایران -ابراهیم رزاقی ، استاد پیشکسوت اقتصاد: طبق قانون اساسی دولت موظف است برای همه مسکن فراهم کند، اما متاسفانه بجای قانون اساسی مکتب سرمایه‌داری آن هم از بدترین نوع در ایران اجرا می‌شود.

 

 در ایران بدترین نوع سرمایه داری اجرا می شود! در کشورهای غربی یک مقاومت مردمی در برابر سرمایه داری وجود دارد. همین جلیقه زردها را در فرانسه ببینید. بسیاری از آن ها شاید خانه هم داشته باشند اما سطح زندگی خیلی پایین است و می دانند که علت این وضعیت نظام سرمایه داری حاکم بر کشور آن هاست.

 

در همان آمریکای مهد سرمایه‌داری از عایدی معاملات مسکن حدود 80 درصد مالیات می گیرند! البته مالیات بر عایدی سرمایه اسم مناسبی نیست. این چه سرمایه ای است که با خرید و فروش نیاز مردم سود میبرد؟ بهتر است بگوییم مالیات بر غارت سرمایه‌های مردم!

 

گفت و گوی کامل را بخوانید:

http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/21927

 

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق