نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.