پایگاه خبری فولاد ایران - بنا بر گزارش سازمان بین المللی توسعه و همکاری های اقتصادی، ظرفیت جهانی تولید فولاد بین سال های 2019 تا 2021 حدود 4 تا 5 درصد رشد خواهد داشت البته در صورتی که پروژه های برنامه ریزی شده اجرایی شوند و خط تولیدی تعطیل نشود. از این رو به مازاد ظرفیت تولید 88 تا 110 میلیون تن در سال جهان افزوده می شود.

این گزارش معتقد است آسیا احتمالا سال های آتی رشد چشمگیری در افزایش ظرفیت تولید خود تجربه خواهد کرد در حال حاضر 53.4 میلیون تن در سال برنامه افزایش تولید در جریان دارد و تا سال 2021 نیز 10 میلیون تن در سال در مرحله برنامه ریزی است.

به گزارش فولاد ایران،  قابل ذکر است پس از کاهش ظرفیت تولید جهانی فولاد در سال های 2016 و 2017 ،سال گذشته ثبات داشت.

این سازمان بر این باور است که با توجه به مازاد ظرفیت تولید جهانی فولاد، لازم است دولت ها و سیاست گذاران، سرمایه گذاری های جدید و تعطیلی های خطوط تولید صنایع فولاد خود را مورد بررسی و نظارت بیشتری قرار دهند.

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال

موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق