پایگاه خبری فولاد ایران - با بازگشت عرضه کنندگان سی آی اس از تعطیلات سال نو، آن ها به دنبال افزایش قیمت چدن صادراتی خود هستند. قیمت مورد نظر عرضه کننده ها 330 تا 340 دلار هر تن فوب است. 

 

به گزارش فولاد ایران،  از آنجایی که تقاضا در بازارهای خریدار مطلوب است افزایش قیمت دور از انتظار نیست. عرضه کننده ها در حال بررسی بازار برای اعلام قیمت های جدید هستند. برخی به دنبال 350 دلار هر تن فوب هستند و منتظر واکنش خریداران نشسته اند. 

 

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال