هفته گذشته قیمت ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا صعودی بود و اگرچه معاملاتی برای ورق هند نهایی شد ولی اغلب خریداران به ویژه در ویتنام عقب نشینی کرده‌اند.

ورق گرم هند ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار هر تن CFR ویتنام است که هفته قبل ۵۰۵ تا ۵۱۵ دلار بود. آخرین معاملات در ۵۰۲ دلار هر تن سی اف آر نهایی شده بود.

ورق گرم چین هم از ۵۱۰ تا ۵۳۵ دلار به ۵۲۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر رسیده است و تمایلی به خرید آن دیده نشد. ورق گرم چین با توجه به قیمت های پایین تر هند، خریدار ندارد. فقط خریدارانی از پاکستان و آمریکای جنوبی، ورق گرم چین را اخیرا در ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار در هر تن فوب و برای تحویل در ماه اکتبر خریداری کرده‌اند