بررسی آمار شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید 12 میلیون و 856 هزار و 717 تن آهن اسفنجی از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه و رشد هشت درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

در این مدت فولاد مبارکه با سه میلیون و 185 هزار و 547 تن تولید و رشد سه درصدی در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته، بهترین عملکرد را داشت و پس از آن فولاد خوزستان با یک میلیون و 903 هزار و 291 تن تولید (رشد 12 درصدی) و چادرملو با 707 هزار و 95 تن (رشد 13 درصدی) در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

در مدت یاد شده فولاد بافت با 300 هزار و 468 تن تولید و رشد 138 درصدی، بهترین رشد را در میان شرکت‌ها در تولید آهن اسفنجی در همسنجی با پارسال ثبت کرد.

برپایه این گزارش، در پنج ماهه امسال فولاد هرمزگان با 692 هزار و 173 تن تولید (رشد دو درصدی )، فولاد سفید دشت 325 هزار و 58 تن (رشد 10 درصدی)، سبا 572 هزار و 956 تن (رشد 19 درصدی)، فولاد کاوه جنوب 670 هزار و 299 تن (رشد هفت درصدی)، میدکو 240 هزار و 147 تن (افت 15 درصدی) و آهن و فولاد غدیر 251 هزار و 484 تن (افت 22 درصدی) آهن اسفنجی تولید کردند.

در پنج ماهه نخست سال 99، فولاد سبزوار 270 هزار و 114 تن (افت 10 درصدی)، فولاد شادگان 310 هزار و 599 تن (رشد 28 درصدی)، صبا فولاد 10 هزار و 420 تن (افت 39 درصدی)، صبافولاد (بریکت گرم) 302 هزار و 945 تن تولید (رشد 66 درصدی)، فولاد نی ریز 320 هزار و 903 تن تولید (رشد 14 درصدی)، آهن و فولاد ارفع 340 هزار و 476 تن (رشد پنج درصدی)، آهن و فولاد گل گهر (طرح گوهر) 598 هزار و 309 تن (رشد پنج درصدی)، همچنین آهن و فولاد گل گهر (طرح کوثر) 574 هزار و 726 تن (افت پنج درصدی) و جهان فولاد سیرجان با 427 هزار و 964 تن تولید (رشد 39 درصدی) آهن اسفنجی تولید کردند.

در این مدت فولاد خراسان 484 هزار و 978 تن تولید (افت 15 درصدی)، فولاد خراسان (بریکت گرم) چهار هزار و 230 تن و فولاد میانه 346 هزار و 115 تن (رشد 55 درصدی) به ثبت رساندند.

 

انتهای پیام