فولاد-خوزستان-به-سمت-تولید-محصولات-کیفی-گام-بر-می-دارد
اگرچه فولاد خوزستان امسال هم همچون سال قبل تولید 3.8 میلیون تن محصول را هدف گذاری کرده اما به لحاظ کیفی به سمت تولید محصولات خاص با گریدهای ویژه سوق پیدا کرده تا شاهد ایجاد ارزش افزوده بالاتر در مجموعه باشد. محمد کشانی مدیرعامل فولاد خوزستان در مصاحبه با  چیلان  با اشاره به خرید شرکت توسعه ملی در سال گذشته گفت: فولاد خوزستان با خرید شرکت توسعه ملی توانست ۲.۵ میلیون تن کنسانتره مورد نیاز خود را تامین نماید و امیدواریم تا مرداد ماه امسال نیز واحد گندله سازی ۲.۵ میلیون تنی توسعه ملی در همان سایت سنگان راه اندازی شود.وی ادامه داد: با تولید فعلی کارخانه، نیاز کنسانتره فولاد خوزستان ۷.۵ میلیون تن می باشد که یک سوم آن با خرید توسعه ملی تامین شد و در صدد اکتشافات و تعامل با معادن در قالب مشارکت با آنان هستیم تا در سال های آینده وابستگی فولاد خوزستان به مواد اولیه را به حداقل ممکن برسانیم.مدیرعامل فولاد خوزستان تصریح کرد: اگرچه امسال هم همچون سال قبل به لحاظ کمی تولید ۳.۸ میلیون تن محصول را هدف گذاری کرده ایم اما به لحاظ کیفی به سمت تولید محصولات خاص با گریدهای ویژه سوق پیدا کرده ایم تا شاهد ایجاد ارزش افزوده بالاتر در مجموعه باشیم.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق