فولاد-هرمزگان-در-سال-۹۷-کمترین-بهای-تمام-شده-را-در-میان-شرکت
فولاد هرمزگان که در سال 95 بالاترین بهای تمام‌شده را دارا بوده، در سال 1397 کمترین بهای تمام‌شده را داشته باشد. به گزارش  چیلان ، سعید الهی‌دوست مدیر حسابداری مدیریت شرکت فولاد هرمزگان از رویکردی نوین بر کاهش هزینه‌ها در شرکت فولاد هرمزگان بر اساس مدل دمینگ خبر داد و افزود: مدیریت منابع مالی، نظارت و کنترل هزینه‌ها و تعیین بهای تمام‌شده پروژه‌ها برای هر سازمانی بسیار مهم است. توجه به موضوع محدودیت منابع و نرخ تمام‌شده نهایی فعالیت‌ها در تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان همه بنگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی همواره مورد توجه است.وی اظهار کرد: در مدت ۲۰ ماه پایش مستمر با ارائه راهکار اجرایی برای ایجاد و استقرار مکانیسم مدیریت هزینه و بودجه‌بندی و تعیین بهای تمام‌شده، موجب کنترل و کاهش هزینه‌ها شده‌ایم. به این منظور با استفاده از تکنیک دمینگ در شرکت فولاد هرمزگان با هدف کاهش بهای تمام‌شده، ابتدا در مرحله برنامه‌ریزی به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های منابع و مصارف ستادی و تولیدی پرداختیم و در مرحله اجرا به پیاده‌سازی گزارش آنالیز هزینه‌ها و مقایسه آن با اهداف پرداخته شد.الهی دوست ادامه داد: در مرحله بعد کنترل و بررسی انجام شد و میزان انحراف از بودجه شناسایی شد و به‌منظور کاهش هزینه‌ها اقدامات اصلاحی تعریف ‌شده است. در این زمینه به‌صورت ماهانه گزارش آنالیز هزینه‌ها و مقایسه آن با اهداف، تهیه شد و جلسه‌هایی برای تجزیه‌وتحلیل انحراف تشکیل شد. این جلسه‌ها متشکل از نمایندگان واحد کنترل اقتصادی، گزارش‌ها، معاونان، مدیران و رابطان بودجه بود. پس از ارائه گزارش ماهانه یادشده، جلسه‌های ماهانه با حضور کارگروه یادشده، برای کاهش انحرافات بودجه با ارائه اقدامات اصلاحی برگزار شده است.مدیر حسابداری مدیریت شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: در این زمینه، هیچ‌گونه کاهشی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی انجام ‌نشده است. بلکه افزایش تولید و افزایش مشارکت در نظام‌های تحولی، منجر به افزایش حقوق دریافتی پرسنل شده است و نتیجه آن در سال ۱۳۹۷ کاهش بهای تمام‌شده شرکت فولاد هرمزگان نسبت به میانگین بهای تمام‌شده شرکت‌های فولادی ازجمله کاهش بهای تمام‌شده مواد اولیه، بهای تمام‌شده مواد مصرفی، بهای تمام‌شده انرژی و سیالات و… بوده است.الهی‌دوست در ادامه افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده که در راستای چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ و پیشرو بودن بهره‌وری و سرآمدی در صنعت فولاد است، برنامه‌ریزی آن برای ارتقا در زیرساخت‌های حوزه مالی انجام‌ شده است. به این منظور عوامل اصلی بهبود مستمر در فرآیند توسعه محصول با استفاده از چرخه دمینگ مشخص شدند. این عوامل با اولویت‌هایی عبارتند از تعهد و حمایت مدیریت محترم عامل، شناسایی و به کار بردن دانش و نحوه استفاده از چرخه دمینگ در بودجه، کارآیی و بهبود عملکرد چرخه دمینگ و همچنین زمان به کار بردن چرخه دمینگ برای بهبود مستمر.وی در ادامه گفت: بنا بر اظهارات یادشده، نمودار بهای تمام‌شده شرکت فولاد هرمزگان نسبت به جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که صورت مالی و گزارش تفسیری آن در سایت کدال نیز موجود است، نمایانگر عملکرد درست و دقیق این شرکت است که باعث شده فولاد هرمزگان که در سال ۹۵ بالاترین بهای تمام‌شده را دارا بوده، در سال ۱۳۹۷ کمترین بهای تمام‌شده را داشته باشد.وی تاکید کرد: مطالعه یادشده با مدیریت درست و کارآمد مدیرعامل سازمان به‌صورت پایش مستمر و استفاده از رهنمودهای ارزنده برای تسهیل مراحل انجام‌شده است. پیشنهاد می‌شود برای تحقیقات آتی از روش‌شناسی این مطالعه همراه با عامل‌های بیشتر در سازمان‌های مشابه استفاده شود تا زمینه مناسبی برای بهبود مستمر توسعه ملی به‌دست آید.