پایگاه خبری فولاد ایران - حقوق کارگر چینی هشت سال پیش حدود هشتاد دلار در ماه بود. اکنون این حقوق به حدود چهارصد دلار در ماه (یعنی پنج برابر) رسیده است.

توجه کنید که چین قانون کار ندارد. مقدار حقوق را کارفرما به اختیار خود انتخاب می کند و هیچ قانونی او را ملزم به پرداخت کمتر یا بیشتر نمی کند. کارفرمایان چینی هم تا بخواهید حریص پول اند، دین و ایمانی هم ندارند!

 پس چه چیز موجب شده تا دستمزد کارگر چینی هر سال بالا رود، ولی #دستمزد_حقیقی کارگر ایرانی، با وجود قانون کار کذایی، نزول کند؟ جوابش این است که عامل واقعی در تعیین دستمزد یک کارگر میزان کارایی و راندمان و بهره وری اوست (در مجموع!)، که نه تنها به توانایی کارگر، بلکه به اقتصادی که در آن کار میکند و سلامت آن اقتصاد، بستگی کامل دارد.

قوانینی مثل قانون کار از عوامل مختل کننده این سلامت است و بنابراین در آخر ضرر اصلی را برای خود کارگر دارد!

محمدرضا رئوفی