پایگاه خبری فولاد ایران -  قیمت قراضه وارداتی در ترکیه به کمترین سطح چهار سال اخیر رسیده که به دلیل شیوع کرونا و محدودیت ها و اختلالات ناشی از آن در سطح جهان می باشد. آخرین قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 حدود 208 دلار هر تن سی اف آر ترکیه ثبت شده که 13 دلار نسبت به پنجشنبه اخیر افت داشته و پایین ترین قیمت از مارس 2016 تاکنون می باشد.  به گزارش فولاد ایران، در واقع دو هفته گذشته قیمت قراضه در ترکیه تا 60 دلار افت داشته است.

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال