02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور

قیمت ورق گالوانیزه

طبق تحلیل بازار آهن تغییرات ورق گاوانیزه به شرح زیر است. ? قیمت ورق گالوانیزه کاشان?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.3   :  4000     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.35 :  3950     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.4   :  3900     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.45 :  3850     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.50  :  3800    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.55  :  3750     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6   :  3750      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.7   :  3730      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8   :  3730      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.9   :  3700      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1      :  3700      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/25  :  3700    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/5    :  3700    ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه سمنان ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 ?   ورق گالوانیزه رول 0.3     : 3960     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.35   : 3920     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.4     : 3820     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.45   : 3650     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.50   : 3520     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.60   : 3510     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.70  :  3420      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.80  :  3410      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.90  :  3410      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1       :  3410      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/25  :   3410     ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/5  :   3450       ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه روی اندود ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.38 :   3850     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.48 :   3570     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.58 :   3530     ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 ?   ورق گالوانیزه رول 0.2    :   5320    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.25  :   4690    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.3    :   4250    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.35  :   4090    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.4    :   3960    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.45  :   3880    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.5    :   3810    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.55  :   3780    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6    :   3740    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.7   :   3650     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8   :   3620     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.9   :   3590     ↔️ ورق گالوانیزه رول 1      :   3580     ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.25  :   3600    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.5   :   3590     ↔️ ورق گالوانیزه رول 2      :   3750     ↔️ ورق گالوانیزه رول 2.5   :   3670     ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.4  :  3776    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.5  :  3705    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6  :  3675    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.7  :  3665    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8   : 3660    ↔️ ورق گالوانیزه رول  0.8- 0.99 :  3660   ↔️ ورق گالوانیزه رول 1 - 1.49   :  3655    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.5- 2      :  3650     ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه تاراز ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.5  :   3705    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6  :   3675    ↔️   ورق گالوانیزه رول 0.7    :  3665    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8    :  3660    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.9    :  3660    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1       :  3655    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.25  :  3655   ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.5    : 3650    ↔️

به این مطلب امتیاز دهید

5/5
1 امتیاز

از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید

لطفا جاوا اسکریپ را فعال نمایید