پایگاه خبری فولاد ایران - آمار حاکی از آن است که ترکیه بین ژانویه تا نوامبر سال 2019 حدود 30.86 میلیون تن فولاد خام تولید نموده که 10.36 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن افت داشته است. افت تقاضای مصرف کننده های نهایی و رکود بازار صادرات فولاد ترکیه علل اصلی افت تولید آن بوده است.

به گزارش فولاد ایران،  روند حمایت کشورها از بازارهای فولاد داخلی خود با اعمال تعرفه های وارداتی در سطح دنیا در حال گسترش است که بر بازار صادرات فولاد ترکیه نیز فشار بیشتری آورده است.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق