پایگاه خبری فولاد ایران - چین در سال 2019 معادل  64.29 میلیون تن محصولات فولادی صادر کرده که 7.3 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت داشت و میزان صادرات دسامبر نیز 15.8 درصد افت سالانه داشته و نسبت به نوامبر هم 2.4 درصد بالا رفته 4.68 میلیون تن ثبت شد.

به گزارش فولاد ایران،  همچنین 1.48 میلیون تن فولاد در دسامبر وارد این کشور شده که 46.8 درصد رشد سالانه و 42.3 درصد بهبود ماهانه داشت.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال