پایگاه خبری فولاد ایران - اطلاعات گمرکی چین نشان می دهد این کشور در ماه نوامبر 90.65 میلیون تن سنگ آهن وارد کرده که 2.4 درصد در مقایسه با ماه قبل آن افت داشت ولی 5.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود داشت. همچنین آمار نشان می دهد بین ژانویه تا نوامبر سال جاری چین 970.69 میلیون تن سنگ آهن وارد کرده که 0.7 درصد در مقایسه سال گذشته افت داشت.

به گزارش فولاد ایران،  همچنین در ماه نوامبر چین 4.58 میلیون تن فولاد صادر کرده که 4.2 درصد افت ماهانه داشت و 13.6 درصد نسبت به نوامبر سال گذشته کمتر بود. در 11 ماه گذشته از سال 2019 نیز چین 59.66 میلیون تن فولاد صادر کرده که 6.5 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت داشت. از طرفی واردات فولاد به این کشور 10.82 میلیون تن ثبت شد که 11.2 درصد نسبت به سال 2018 افت داشت.

منبع: steel guru

ترجمه: م. تابان شمال