پایگاه خبری فولاد ایران - تولید فولاد خام 64 کشوری که به انجمن جهانی فولاد گزارش می دهند در اکتبر سال جاری 2.8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته 151.5 میلیون تن ثبت شد. در این بین میزان تولید فولاد خام چین 81.5 میلیون تن بود که 0.6 درصد افت سالانه داشت. میزان تولید هند نیز 9.1 میلیون تن ثبت شد که 3.4 درصد نسبت به اکتبر سال قبل کاهش داشت.  همچنین ژاپنی ها 8.2 میلیون تن فولاد خام تولید کردند که 4.9 درصد نسبت به سال قبل پایین آمده بود. قابل ذکر است ایران در این مدت 2.2 میلیون تن فولاد خام تولید نمود که 7.5 درصد در مقایسه با اکتبر 2018 بهبود داشته است.

به گزارش فولاد ایران،  همچنین از ژانویه تا پایان اکتبر سال جاری میزان تولید جهانی فولاد 3.2 درصد رشد سالانه داشته حدود 1.541 میلیارد تن ثبت شده است.

منبع: steel guru

ترجمه: م. تابان شمال

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق