پایگاه خبری فولاد ایران - تجار قراضه در سراسر اروپا از کاهش شدید ورود قراضه به انبارهایشان خبر داده اند که به دلیل شیوع کرونا و محدودیت ترددها به دلیل قرنطینه می باشد. البته کاهش قیمت هم دلیل دیگر این افت بوده است. قیمت قراضه در ترکیه در خلال ده روز حدود 45 دلار هر تن افت داشته  و در ایتالیا و اسپانیا هم علی رغم کاهش عرضه  قیمت تا 30 دلار افت داشته است.

به گزارش فولاد ایران، البته توقف تولید کارخانه ها به دلیل وضعیت فعلی شیوع کرونا بر تقاضای قراضه در اروپا نیز اثر منفی داشته است.

قابل ذکر است آخرین قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 وارداتی در ترکیه 220 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده که کمتر از 4 دلار هر تن افت روزانه داشت.

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال