پایگاه خبری فولاد ایران - پاندمی ویروس کرونا موجب شده مقاطع صادراتی ترکیه نیز هفته گذشته افت شدید داشته باشد. قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه از 425 تا 430 دلار هر تن فوب به 390 تا 395 دلار هر تن فوب رسیده و تنها یک درخواست خرید آن هم در 375 دلار شنیده شد. به گزارش فولاد ایران،  یک هفته گذشته شیوع کرونا در سراسر دنیا بازارهای بسیاری را متوقف کرده و در هفته های آتی نیز باید منتظر تعطیلی های بیشتری باشیم. در واقع بازار صادرات میلگرد ترکیه سه هفته گذشته فعالیت چندانی نداشته است.

با افزایش تعطیلی ها باید منتظر افت بیشتر قیمت ها نیز باشیم.

منبع:metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق