پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت ورق گرم در شمال چین علی رغم ثبات بازار مناطق شرقی کاهش یافت و در کل فعالیت بازار نقاط مختلف چین به دلیل کمبود نقدینگی در رکود است. در نقاط شرقی قیمت 506 تا 508 دلار هر تن درب کارخانه است که کمتر از دو دلار رشد داشته  و در بازار شمال چین نیز قیمت تا 3 دلار افت داشته 473 تا 476 دلار هر تن درب کارخانه است.

به گزارش فولاد ایران،   در بازار صادرات نیز آخرین قیمت ورق گرم چین 465 دلار هر تن فوب ثبت شده که 70  سنت رشد داشته است.

در کل ابهامات زیادی  در  رابطه با قیمت فولاد چین مطرح است و فعالیت اقتصادی آن به تدریج و به کندی رو به افزایش است. برای خریداران خارجی منطقی تر این است که کمی دیگر قبل از آن که تصمیم جدیدی بگیرند صبر کنند.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق