محصولات-ذوب-آهن-اصفهان-بازهم-رقابتی‌-شدند-صدرنشینی-شمش-آلومینیوم-فایرا

امروز اغلب محصولات تالار صنعتی (به جز محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان) به قیمت پایه انجام شد. طی این روز سبد تیرآهن ۱۶ و ۲۰ شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) با ۹.۴ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی ۳۳۷۴ تومان(۹.۴۱ درصد بالاتر از پایه) فروخته شد. سبد تیرآهن ۱۴ و ۲۷ این شرکت نیز با ۱۰.۴ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی ۳۴۰۴ (۱۰.۴ درصد بالاتر از پایه) تومان به فروش رفت.

اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز یازدهم دی ماه، میزبان عرضه چهار هزار و 400 تن سبد تیرآهن، چهار هزار و 554 تن سبد میلگرد،880 تن میلگردA3-16-18، یک هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم و 100 تن شمش روی را تجربه می کند. در برابر این میزان عرضه، حجم معاملات این تالار حدود 5480 تن بود که حدود 28.6 میلیارد تومان ارزش داشت. گفتنی است، این معاملات طی 37 قرارداد انجام شدند. 

امروز اغلب محصولات تالار صنعتی (به جز محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان) به قیمت پایه انجام شد. 

پرارزشترین معامله این تالار امروز به شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران (فایرا) به میزان حدود 12.3 میلیارد تومان تعلق داشت. این محصول به قیمت پایه، کیلویی 19 هزار و 252 تومان (2.02 درصد بالاتر از پایه قبلی) در حجم640 تن فروخته شد. این محصول نسبت به معامله قبلی خود در دوم دی، 6.3 درصد افت قیمت داشت.

طی این روز سبد تیرآهن 16 و 20 شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) با 9.4 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی 3374 تومان(9.41 درصد بالاتر از پایه)  در حجم 2200 فروخته شد. سبد تیرآهن 14 و 27 این شرکت نیز با 10.4 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی 3404 (10.4 درصد بالاتر از پایه) تومان به فروش رفت.  

همچنین امروز، سبد میلگرد 14 و 12 فولاد کرمان و میلگرد 18 تا و 16 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان نیز هر کدام به قیمت پایه کیلویی 3130 تومان و حجم 220 تن فروخته شد. این محصولات امروز هرکدام حدود 688.7 میلیون تومان ارزش داشتند. 

اخبار اصفهان آهن را دنبال کنید، شرکت های تولیدکننده و پخش کننده زیادی در اصفهان مانند شهرآهن وجود دارد که تولیدات ذوب آهن و فولاد ومبارکه را عرضه می نمایند.