مخالفت-اتحادیه-اروپا-با-ادغام-تاتااستیل-و-thyssenkrupp
اتحادیه اروپا ادغام تاتااستیل و ThyssenKrupp را وتو و رد کرد. به گزارش  چیلان ، اتحادیه اروپا اعلام کرد که برنامه ادغام فولاد ساز آلمانی Thyssenkrupp و تاتا استیل Tata فولادساز هندی را به دلیل کاهش رقابت میان فولادسازان و افزایش قیمت ها، وتو و رد خواهد کرد. هدف از این ادغام این بود که دومین شرکت بزرگ فولاد اروپا پس از غول چند ملیتی فولاد دنیا یعنی آرسلورمیتال ArcelorMittal ایجاد شود و در برابر افزایش تولید فولاد چین متحد شوند. همچنین این امر منعکس کننده این امر است که زمینه سختی برای شرکت های فولاد جهان و صنعت فولاد اروپا به دلیل موجی از مشکلات شامل ظرفیت مازاد، واردات ارزان از آسیا و اعمال تعرفه آمریکا ایجاد شده و این واحدها را تحت تاثیر قرار داده است.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق