مدیریت-صنعتی-در-زمان-تحریم-چگونه-باشد؟
شرکت های جدید دانش بنیان به دنبال تکنولوژی ها و بهره گیری از علم روز هستند اما این مسئله بهبود زیرساخت ها را می طلبد. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت و گو با  چیلان  با بیان اینکه در کشور توسعه صنعتی در کنار توسعه محلی مورد نیاز است، افزود: متاسفانه با تصمیماتی که طی سال های گذشته گرفته شده، این دو توسعه با یکدیگر همگرا نشده اند. اما اکنون به دنبال آن هستیم که با اقدامات فنی و کارشناسی، این دو استراتژی را بر پایه علم و تکنولوژی روز تبیین کرده و سامان دهیم. برای نمونه انجمن سنگ آهن با توجه به وجود معادن متعدد در استان های مختلف که استان های محروم نیز محسوب می شوند و بازار داخل نیز آنها را جذب نکرده، سعی در فعال سازی این معادن داشته و در این راستا اقدامات خوبی نیز انجام داده است.اکبریان تاکید کرد: شرکت های جدید دانش بنیان به دنبال تکنولوژی ها و بهره گیری از علم روز هستند اما این مسئله بهبود زیرساخت ها را می طلبد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدت زمان تحریم معلوم نیست بهتر آن است به داشته ها و قدرت و توانایی خود اتکا کنیم. ایران ظرفیت و پتانسیل استفاده از این دانش ها را دارد به گونه ای که یک چرخه سالم تولید فولاد از اکتشاف و معدنکاری تا تولید محصول فولادی در آن اتفاق بیافتد. اگرچه ممکن است کمیت تولیدات در دوران تحریم کاهش یابد ولی می توان کیفیت کار را با اقداماتی از قبیل بومی سازی در این دوران بالا برد و این رمز کار ماست.