کتاب سال فولاد ایران (نسخه سال ١٣٩٨) با حضور و مشاركت تمامي هلدينگ ها و شركت هاي بزرگ فولادي و معدني كشور و زیر نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر شد.