مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اظهار داشت: عرضه شمش خارج از بورس کالا ممنوع شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن نورد کاران فولادی ایران ؛ سیف اله امیری با بیان اینکه هیچ شرکتی حق فروش خارج از بورس کالا را ندارد ، گفت: با توجه به نیاز واحد های نوردی در کشور ،هیچ شرکتی حق فروش شمش فولاد خارج از بورس کالا را ندارد و همه تولید کنندگان مکلف هستند محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کرده و مازاد عرضه به میزان 40 درصد تولیداتشان را صادر کنند.

وی افزود:طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار تولید کنندگانی که از ابتدای سال تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده اند نیز ضمن اینکه باید معوقات خود را عرضه کنند و همچنین باید ماهانه 60 درصد تولیدات خود را نیز در بورس کالا عرضه کرده و مازاد آن را در صورت عرضه 60 درصدی در بورس میتوانند صادر کنند.

وی همچنین اظهار داشت: همچنین در این مصوبه تولید کنندگان شمش های القایی که از آهن اسفنجی استفاده می کنند نیز باید درصدی از تولیداتشان که بر اساس خرید آهن اسفنجی صورت گرفته در بورس کالا عرضه کنند اما تولید کنندگان شمش القایی که از آهن قراضه شمش تولید میکنند الزامی به عرضه در بورس کالا ندارند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: تولید کنندگان مقاطع فولادی نیز که در گذشته مکلف به عرضه 60 درصد کل تولیدات خود در بورس کالا بودند پیشنهاد شده 70 درصد از محصولاتی که با خرید شمش از بورس کالا تولید کرده اند ، عرضه کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبه قبلی تمامی تولید کنندگان مقاطع فولادی را مکلف میکرد تا 60 درصد محصول تولیدی را در بورس کالا عرضه کنند و مشکلاتی برای تولید کنندگان مقاطع فولادی بوجود آورد بود طرح جدید پیشنهاد و مورد موافقت آقای سرقینی قرار گرفت و به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شده و به نظر می رسد قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام