پایگاه خبری فولاد ایران- رهبران سراسر جهان طی هفته اخیر به نیویورک رفتند تا در مورد اقدامات جهانی درباره تغییرات آب و هوایی به گفتگو بنشینند. اما با وجود اینکه افکار عمومی در مورد اقدامات سیاسی در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی رو به گسترش است اما در این بین منتقدان و منکران این تغییرات همچنان پیشتازی می کنند. طبق برآورد سازمان تحقیقاتی ییل، هفت درصد امریکاییها کاملا مطمئن هستند که این تغییرات پیش نخواهد آمد. آنطور که شواهد تجربی نشان می دهد، این فعالیت های انسانی است که تغییرات اقلیمی را به وجود آورده اما منکران این امر مصرانه به مخالفت علیه فعالان محیط زیست پرداخته اند. 

به گزارش فولاد ایران،  مارتین هولتمن، مدرس فن آوری، علوم و مطالعات زسیت محیطی در دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد که یکی از این منکرین است در کتاب جدید خود به چگونگی مراقبت از جهان پرداخته. وی در مصاحبه اش با نیوزویک در مورد دیدگاه کلی و نظراتش در مورد تغییرات اقلیمی مخالفان را به سه بخش تقسیم می کند: نخبگان صنایع استخراجی، سیاست مداران جناح راست و افراد محافظه کاری که آشکارا علم مربوط به آب و هوا را زیر سوال می برند. از نظر ایشان ممکن است افراد در ظاهر موافق اقدامات علیه تغییرات اقلیمی باشند اما عملا رفتار دوگانه ای دارند. او می گوید مسئله اصلی در این بین سوخت های فسیلی است که در دهه های اخیر مورد بحث قرار گرفته، به عقیده ایشان سیاستمداری که ادعای حمایت از تغییرات آب و هوایی را دارد اما اقدام به ساخت خطوط انتقال نفت و یا ایجاد فرودگاههای جدید می کند عملا در رسته منکران تغییرات اقلیمی قرار دارد. همچنین فردیکه با وجود علم به دلایل تغییرات اقلیمی بارها و بارها اقدام به پرواز به مقاصد گوناگون می کند نیز به نحوی در رده منکران این تغییرات قرار دارد. 

مارتین هولتمن در حال حاضر دو پروژه تحقیقاتی را در دست دارد. یکی نیاز به تدوین قوانین حمایتی زمین که مقررات محلی، ملی یا اکوسیستمی را به رسمیت بشناسند و دوم نیاز به تغییر معیارهای محافظتی افراد از خود و از زمین. 

 

منبع: Newsweek

ترجمه: ف. اسکندرخو

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق