پایگاه خبری فولاد ایران - محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنان بر بازار صادرات مقاطع ترکیه سایه افکنده و تقاضا به شدت نزولی است. عرضه کننده های میلگرد ترکیه قیمت صادراتی را از 390 تا 395 دلار به 380 تا 390 دلار هر تن فوب کاهش داده اند ولی خریداران به دنبال 360 تا 365 دلار هر تن فوب هستند. به گزارش فولاد ایران،  بازارها همه در سکوتند. تقاضای میلگرد داخلی ترکیه کم است و تقاضای صادراتی تقریبا ناچیز از این رو باید منتظر تاثیر گذاری رکود تقاضا بر زنجیره عرضه و تعطیلی اجتناب ناپذیر کارخانه ها باشیم.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال