پایگاه خبری فولاد ایران - اخیرا میلگرد چین در بازارهای جهانی خواستار چندانی نداشته که به دلیل رشد قیمت های اخیر بازار داخلی آن بوده است. احتمالا چین در بازار صادرات مدتی غیبت خواهد داشت و کارخانه ها تمرکز بیشتری بر بازار داخلی خود خواهند داشت. در بازار داخلی قیمت میلگرد تا 16 دلار رشد داشته 573 تا 593 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است.

به گزارش فولاد ایران،  در حاشیه نشست گروه 20 ریاست جمهوری امریکا اعلام کرد تعرفه های جدید بر محصولت چینی وضع نمی کند و خبر از سرگیری مذاکرات تجاری چین و امریکا در آینده نزدیک جو بازار ها را مثبت کرده است.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال

موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق