پایگاه خبری فولاد ایران -بازار انرژی خورشیدی در حال شکوفایی است و برخی از بزرگترین نام های صنعت فناوری پشت این رونق قرار دارند.

علی رغم عدم موفقیت نیروگاه خورشیدی یک میلیارد دلاری صحرای نوادا که قرار بود بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان باشد، این صنعت با موفقیت به پیش می رود.

به گزارش فولاد ایران، سرمایه گذاری در بخش های مهم صنایع با پشتیبانی بخش فناوری رو به رشد است. شرکت ها از سال 2008 بالغ بر 50 گیگاوات انرژی پاک خریداری کرده اند. این مقدار بزرگتر از ناوگان های تولید برق در کشورهایی مانند ویتنام و لهستان است. این خریداران در حال تغییر شکل بازارهای انرژی و مدلهای تجاری شرکتهای انرژی در سراسر جهان هستند.

در این میان، گوگل برای خرید بیش از 2.7 گیگاوات انرژی پاک در سطح جهانی قراردادهایی امضا کرده است. به همین ترتیب، فیس بوک (1.1 گیگاوات)، آمازون (0.9 گیگاوات) و مایکروسافت (0.8 گیگاوات) نیز قراردادهای خرید انرژی پاک را به امضا رسانده اند.

اکنون تولید انرژی خورشیدی در جهان گسترش بسیاری پیدا کرده است و صحنه نبردی را برای پیروزی در بازار سهام این صنعت به وجود آورده است.

چین در مرکز این رقابت قرار دارد و جایی است که در آن اجزای پنلها و صفحات خورشیدی ساخته می شود. گسترش جهانی صنایع خورشیدی به شدت به این کشور وابسته است. به عنوان مثال، از 10 سازنده برتر سلول های خورشیدی 9 شرکت چینی هستند. علی رغم فاجعه ای که در حال حاضر توسط ویروس کرونا به اقتصاد چین آسیب رسانده، تولید کنندگان چین اعلام کرده اند که برنامه هایی را برای گسترش قابل توجه این بخش در نظر دارند. طبق این استراتژی، سیزده شرکت چینی می بایست سالیانه حداقل 40 گیگاوات افزایش تولید سالانه تا پایان سال 2020 داشته باشند، هرچند این طرح ها مربوط به قبل از شیوع ویروس کرونا بوده است.

منبع: راشاتودی ترجمه: ف. اسکندرخو