پایگاه خبری فولاد ایران -

☑️ متوسط قیمت مورد نیاز نفتخام برای نقطه سربه سری مالی عمده کشورهای صادرکننده 57 دلار در هر بشکه است.

☑️ با قیمت زیر 30 دلار در هر بشکه تقریباً عمده کشورها برای تامین بودجه دچار مشکل خواهند شد.

☑️ در بین کشورهای عضو اوپک پلاس فقط کشور روسیه یعنی کشوری که با عدم موافقت با کاهش تولید موجب کاهش قیمت جهانی نفت شد در قیمت های پایین تر نفت دوام بیشتری دارد.

☑️ کرملین قاطعانه اظهار نموده که با قیمت 40 دلار در هر بشکه نفت می تواند توازن مالی خود را تامین نماید. البته نباید فراموش کرد این کشور مقادیر زیادی از مواد اولیه دیگر را نیز صادر می کند و از نرخ ارز انعطاف پذیر برخوردار است.

☑️ قیمت سر به سری نفت برای تامین بودجه: برای کشور صادر کننده نفت، نقطه سر به سری مالی برای تراز بودجه، حداقل قیمت نفت در هر بشکه است که کشور صادر کننده نیاز دارد تا ضمن توازن در بودجه خود نیازهای هزینه ای مورد انتظار خود را تامین نماید.

🛑بازار نفت گاز پتروشیمی🛑

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق