چین یکی از قطب‌های فولادی بازار جهانی، حجم قابل توجهی از محصولات مختلف فولادی را صادر می‌کند که در سال های اخیر، افت و هم رشد مثبت نسبی دارد.


نمودار آمار صادرات فولاد چین نشان می دهد که حجم صادرات ر مواردی بدون تغییر و گاهی بدون تغییر بوده است. قاطعیت نسبی میزان صادرات در سال 2016 است. «ژوئن 2016» طلایی‌ترین ماه صادراتی چین در 5 سال گذشته است. چینی‌ها در این ماه 11 میلیون تن فولاد صادر کردند. به دلیل شیوع جهانی کرونا، چینی‌ها در ماه ژوئن 2020 فولاد با حجم کم صادر کردند که در مقایسه با این ماه در سال 2016، بسیار کمتر است.
صادرات فولاد چین در ماه‌های مارس و آوریل 2020، بیشتر از 6 میلیون تن بود ولی پس از این ماه‌ها کمتر از 3 میلیون تن شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم صادرات فولاد چین از جولای تا سپتامبر 2020 مثل ماه ژوئن و یا کمتر خواهد بود. آنها باور دارند مهم‌ترین دلیل این موضوع، از دست دادن بازار رقابتی در آسیا و ترجیح کارخانه‌های این کشور به فروش داخلی است.