هجوم-تقاضا-برای-ورق-فولاد-مبارکه-معادله-توافق-را-به-هم-زد
امروز تالار صنعتی بورس کالا شاهد عرضه انواع ورق فولاد مبارکه بود اما تقاضای بالای متقاضیان سبب شد قیمت های پایه توافقی نیز نتیجه بخش نباشد و قیمت نهایی ورق گرم برخلاف محاسبات صورت گرفته در توافق فی مابین فولاد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل بیش از 40 درصد رشد کند. برخی تحلیلگران بازار معتقدند توافق بین فولاد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل تحت تاثیر دستورات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در این سیاست های دستوری رفتار واقعی عرضه و تقاضا در نظر گرفته نشده است لذا همانگونه که امروز شاهد آن بودیم علی رغم کاهش بیش از 1200 تومانی قیمت ورق گرم توسط فولاد مبارکه و ایفای تعهد فولاد مبارکه به عنوان یک طرف معادله اما طرف دیگر معادله یعنی تقاضا براساس واقعات بازار و در سطح قیمت های واقعی وارد میدان شد که این میزان تقاضا محاسبات معادله توافق فولاد مبارکه و سندیکا را بهم زد. به گزارش  چیلان ، ورق گرم B فولاد مبارکه امروز با تقاضای بالایی در بورس کالا همراه بود به گونه ای که علی رغم عرضه ۹۲ هزار و ۱۸۰ تنی فولاد مبارکه، ۱۵۷ هزار و ۳۰۰ تن تقاضا به ثبت رسید. این حجم تقاضا سبب شد قیمت کشف و معامله شده به ۵۱۶۸۷ ریال برسد درحالی که میانگین قیمت کشف شده در ۲۰ اسفند ۴۸ هزار و ۷۲۴ ریال بود. سقف رقابت امروز برای ورق گرم B در بورس کالا ۴۰.۵۶ درصد بالاتر از قیمت پایه بود.امروز همچنین ۳۰ هزار و ۵۸۰ تن ورق گرم C نیز در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای ۵۱ هزار و ۴۸۰ تنی مواجه گردید و در نهایت قیمت با رشد ۴۲.۱۱ درصدی نسبت به نرخ پایه از ۳۶ هزار و ۷۷۱ ریال به ۵۲ هزار و ۲۵۶ ریال رسید. این قیمت حتی از میانگین قیمت کشف شده در ۲۰ اسفند یعنی ۴۷ هزار و ۹۳ ریال هم بالاتر است.درخصوص ورق سرد نیز که حجم عرضه آن ۲۰ هزار تن بود باید گفت قیمت پایه این محصول ۳۹ هزار و ۷۷۰ ریال بود که در نهایت به واسطه رقابت ۳۳ هزار و ۴۰۰ تنی به ۵۷ هزار و ۶۷۵ ریال افزایش یافت. سقف رقابت این محصول ۴۵.۰۲ درصد بود و حتی قیمت میانگین معامله امروز از قیمت معاملاتی ۶ اسفند یعنی ۵۰ هزار و ۶۸۳ ریال بالاتر است.ورق گالوانیزه با حجم عرضه ۴ هزار تن و تقاضای ۵ هزار و ۷۰۰ تن با سقف رقابت ۵۱.۷۵ درصد مواجه شد و قیمت از ۶۷ هزار و ۳۷۷ ریال به ۱۰۲ هزار و ۲۴۳ ریال رسید. میانگین قیمت معاملاتی امروز برای ورق گالوانیزه بالاتر از قیمت معاملاتی ۶ اسفند ماه یعنی ۹۵ هزار و ۶۴۸ ریال بود.