هیئت-مدیره-میدکو-تصمیم-به-اجرای-مرحله-دوم-افزایش-سرمایه-گرفت
هیئت مدیره هلدینگ میدکو در جلسه اخیر خود مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر شد با توجه به ضرورت ها و نیاز به اصلاح ساختار مالی شرکت، مرحله دوم افزایش سرمایه از 29 هزار میلیارد ریال به 36 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران صورت گیرد. به گزارش  چیلان ، با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۵۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال بع ۳۶ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال به ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذری اقدام نماید.البته این افزایش سرمایه منوط به موافقت بورس و اوراق بهادار می باشد.