پایگاه خبری فولاد ایران – تحلیلگران پیش‌بینی کردند در نیمه اول سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی اروپا به میزان متوسط ده درصد کاهش می یابد. در عین حال، ضربه اصلی به اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم رخ خواهد داد، زمانی که اقتصاد اروپا ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست می دهد. حتی اگر اقتصاد در اوپا در نیمه دوم سال بهبود یاب ، تولید ناخالص داخلی در کشورهای اروپایی همچنان ۵.۲ درصد کاهش در سال را نشان خواهد داد.اقتصاد ایتالیا و اسپانیا که به بزرگترین مراکز گسترش این ویروس در اروپا تبدیل شده اند، بیشترین فروپاشی اقتصادی را متحمل می شوند. تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۷.۳ و ۵.۷ درصد کاهش می یابد. اقتصاد انگلیس ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در طی سال جاری از دست می دهد، آلمان - ۴.۷ درصد، فرانسه - همچنین ۴.۷ درصد با کاهش تولید ناخالص داخلی رو به رو خواهند شد.این آژانس همچنین به داده های صندوق بین المللی پول استناد می کند ، که براساس آن، تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی به دلیل انزوا و بسته شدن مرزها، در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷.۵ درصد کاهش می یابد. طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایتالیا و اسپانیا نیز بیشترین آسیب را خواهند دید (به ترتیب منهای ۹.۱ درصد و منهای ۸ درصد). پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی فرانسه ۷.۲ درصد ، آلمان با ۷ درصد در طی سال جاری کاهش می یابد. گفتنی است تا کنون بیش از ۱۲۰ هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به کرونا ویروس درگذشته اند.بلومبرگ فارسی✔️